egefit® SLM 3.0

Pezzi stampati per fornitura di gas e acqua potabile

 

Curve senza saldature

• Pezzi stampati per fornitura di gas e acqua potabile
• stampate dal tubo egeplast PE 100 RCplus
• conformi alle classi di pressione
• r = 1,5 x d

11°

d63 – d630

22°

d63 – d630

30°

d63 – d630

45°

d63 – d630

60°

d63 – d630

90°

d63 – d630

 

 Raccordi a T

• per saldatura termica di testa ed elettrosaldatura
• stampate a iniezione risp. tornite da PE 100
• conformi alle classi di pressione

   

d63 – d630

ridotta

d75 – d630