Pezzi stampati per sistema di canalizzazione egeplast egeDuct

PP Curve senza saldature
PP Curve senza saldature 15° DN/OD 110
DN/OD 160
DN/OD 200
DN/OD 250
DN/OD 315
DN/OD 400
DN/OD 500
        PP Curve senza saldature 30°        DN/OD 110
DN/OD 160
DN/OD 200 
DN/OD 250 
DN/OD 315 
DN/OD 400 
DN/OD 500 
      PP Curve senza saldature 45°       DN/OD 110
DN/OD 160 
DN/OD 200 
DN/OD 250  
DN/OD 315 
DN/OD 400
DN/OD 500
        PP Curve senza saldature 88,5°         DN/OD 110
DN/OD 160
DN/OD 200
DN/OD 250
DN/OD 315
DN/OD 400
DN/OD 500

 

PP Derivazioni
PP Derivazioni 45° DN/OD 110
DN/OD 160
DN/OD 200
DN/OD 250
DN/OD 315
DN/OD 400
DN/OD 500
PP Derivazioni 45° ridotta DN/OD 160/110
DN/OD 200/110
DN/OD 200/160
DN/OD 250/200
DN/OD 315/160
DN/OD 315/200
DN/OD 315/250
DN/OD 400/315
DN/OD 500/400

 

PP Riduzioni
PP Riduzioni DN/OD 160/110
DN/OD 200/110
DN/OD 200/160
DN/OD 250/200
DN/OD 315/200
DN/OD 315/250
DN/OD 400/315
DN/OD 500/400
PP-Muffen
PP-Doppelmuffe DN/OD 110
DN/OD 160
DN/OD 200
DN/OD 250
DN/OD 315
DN/OD 400
DN/OD 500
PP-Überschiebmuffe DN/OD 110
DN/OD 160
DN/OD 200
DN/OD 250
DN/OD 315
DN/OD 400
DN/OD 500