Pezzi stampati per sistema di canalizzazione egeplast egeDuct

PP Curve senza saldature
PP Curve senza saldature 15°DN/OD 110
DN/OD 160
DN/OD 200
DN/OD 250
DN/OD 315
DN/OD 400
DN/OD 500
       PP Curve senza saldature 30°       DN/OD 110
DN/OD 160
DN/OD 200 
DN/OD 250 
DN/OD 315 
DN/OD 400 
DN/OD 500 
     PP Curve senza saldature 45°      DN/OD 110
DN/OD 160 
DN/OD 200 
DN/OD 250  
DN/OD 315 
DN/OD 400
DN/OD 500
       PP Curve senza saldature 88,5°        DN/OD 110
DN/OD 160
DN/OD 200
DN/OD 250
DN/OD 315
DN/OD 400
DN/OD 500

 

PP Derivazioni
PP Derivazioni 45°DN/OD 110
DN/OD 160
DN/OD 200
DN/OD 250
DN/OD 315
DN/OD 400
DN/OD 500
PP Derivazioni 45° ridottaDN/OD 160/110
DN/OD 200/110
DN/OD 200/160
DN/OD 250/200
DN/OD 315/160
DN/OD 315/200
DN/OD 315/250
DN/OD 400/315
DN/OD 500/400

 

PP Riduzioni
PP RiduzioniDN/OD 160/110
DN/OD 200/110
DN/OD 200/160
DN/OD 250/200
DN/OD 315/200
DN/OD 315/250
DN/OD 400/315
DN/OD 500/400
PP-Muffen
PP-DoppelmuffeDN/OD 110
DN/OD 160
DN/OD 200
DN/OD 250
DN/OD 315
DN/OD 400
DN/OD 500
PP-ÜberschiebmuffeDN/OD 110
DN/OD 160
DN/OD 200
DN/OD 250
DN/OD 315
DN/OD 400
DN/OD 500