Berstlining

Bezvýkopová výměna potrubí ve stávající trase

Statický Berstlining je metoda bezvýkopové sanace zpravidla poškozených nebo poddimenzovaných trubních vedení za použití existujících tras, která je šetrná k životnímu prostředí.

Při statickém Berstliningu se díky velkým silám používají spíše tyče než lano. V cílové šachtě nebo stavební jámě se tyče napojí na rozbíjecí hlavu, roztahovací kónus a novou trubku. Podle podmínek stavby je možné díky Berstliningu zvětšit průměr stávající trubky až o dva jmenovité průměry. Staré potrubí je zničeno tažnou silou a statickou rozbíjecí hlavou, úlomky roztlačeny do stran a do vzniklého kanálu je vtaženo nové potrubí. Houževnaté materiály jako ocel nebo tvárná litina jsou nařezány, křehké materiál (kamenina, beton atd.) lámány – přitom jsou fragementy staré trubky radiálně roztlačeny do okolní zeminy.

Berstlining je vzhledem k nové trubce velmi rizikový a trubka je velmi zatížena. Fragmenty staré trubky způsobují škrábance a rýhy v nové trubce, dále je trubka vystavena bodovému namáhání. Z těchto důvodů doporučuje dokument GW 323 od DVGW výhradní použití trubek s ochranným pláštěm.