Kanalizační potrubí egeFuse® 2.0

S technologií egeFuse® 2.0 se linky z polyethylenu a spojovací technologie s volným páskem dodávají současně – v jedné součásti – na staveništi, protože jsou integrovány špičky a svařitelné koncovky zásuvek. To šetří čas a peníze.

Bylo vylepšeno uzavření mezery při svařování stěny potrubí, která má nyní kuželový tvar a svaření je proto ještě rychlejší. Mechanicky zablokované zásuvné spojení zajišťuje splnění požadavků na fixaci DVS 2207 během svařování. Kromě toho byla do oblasti svaru integrována ochrana proti pronikání vlhkosti. Aby bylo dosaženo co nejhladšího přechodu v oblasti hrdla, geometrie hrdla a čepu byla odpovídajícím způsobem upravena.

Výhody produktu

  • Snadná a rychlá instalace svařovaných gravitačních trubek pro kanalizace díky integrovanému kuželovitě tvarovanému elektrohrdlu
  • Bez nutnosti opracování povrchu potrubí v oblasti svaru
  • Spoj s oboustranně hladkým přechodem a s podélnou axiální fixací
  • Patentovaná technologie spojování
  • Integrovaná ochrana proti vlhkosti v zóně pro elektrofúzní svařování
  • Světla vnitřní vrstva pro snadnou kontrolu kamerou
  • Trvalá těsnost s ohledem na ex- a infiltrace a odolnost vůči kořenům díky vyzkoušené a testované technologii svařování
  • Možnost použití standardních elektrosvářeček

Kanalrohr egeFuse 2.0

Spojování trubek egeFuse® 2.0 svařovaním šetří dodatečné zemní práce kolem hrdel.

Plastové potrubí z PE pro kanalizace

Svařované polyetylénové trubky byly úspěšně instalovány a provozovány jako kanalizační potrubní systémy a kanalizace jak v komunálním, tak v průmyslovém sektoru po celá desetiletí. Svařované spoje zajišťují trvale těsný a bezpečný provoz kanalizačních potrubních systémů. Jakékoli vniknutí kořene, stejně jako ex- a infiltrace budou tedy vyloučeny. Díky vysoké tažnosti polyetylénu jako materiálu potrubí jsou lomy a trhliny minulostí.

Chcete-li se dozvědět o našem nejnovějším vývoji, zaregistrujte se na egeplast Newsletter.