Video egeplast 3L Leak Control Systém

Nové video řešení pro potrubní systém 3L Leak Control, které zavádí monitorovaný systém potrubí pro ochranu půdy a vody.
Expert egeplastu Ing. Dirk den Ouden vysvětluje 100procentní sledování netěsnosti trvale nebo periodicky sledovaného potrubí. Systém byl navržen tak, aby hlásil a lokalizoval poruchy – a to i na principu nezávislého na síti – a je přístupný a ovládán v reálném čase přes internet. Dokonce i v případě velmi malých poškození, ke kterým dochází na potrubním systému, monitorovací jednotka připojená k potrubí spustí poplach. Zprávy budou odeslány buď přímo do řídícího centra nebo do smartphonu, nebo mohou být zobrazeny online. Jako poskytovatel systému dodává společnost egeplast veškeré příslušenství egeFit® pro napojení na jakýkoliv potrubní systém, stejně jako prvky pro individuální řešení.

Chcete-li se dozvědět o našem nejnovějším vývoji, zaregistrujte se na egeplast Newsletter.

YouTube

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren

Video laden