Vysokotlaké potrubní systémy HexelOne® obdržely certifikát DVGW

Vysokotlaký potrubní systém HexelOne® získal certifikát DVGW k užívání v oblasti přepravy plynů a pitné vody. To nám umožňuje certifikované užití plastových trubek v oblasti práce s vysokým tlakem. Takto poskytujeme možnost snížení investičních a provozních nákladů, které se běžně využívají u nízkého tlaku, v oblasti vysokého tlaku – díky odolnosti proti korozi není třeba užití katodové ochrany a je možné využít moderních instalačních technologií, při kterých se značně snižuje doba výstavby a  stavební náklady.
Vyztužení potrubí egeplast HexelOne® umožňuje nové způsoby využití za provozního tlaku 30 barů v případě vody a 16 barů v případě plynu, což přesahuje prozatímní možnosti užití PE trubních systémů. HexelOne® vykazuje díky zpevňující vrstvě z pevné PE pásky dvakrát větší pevnost v porovnání s běžnými trubkami z materiálu PE 100. Díky ochrannému plášti a vnitřní vrstvě z PE 100-RC je možná bezvýkopová pokládka. Certifikát DVGW pro pitnou vodu pokrývá rozsah rozměrů od d 90 mm do d 125 mm. HexelOne® plynové trubní systémy jsou certifikovány do d 160 mm.

Das HexelOne® Hochdruck-Rohrsystem für grabenlose Anwendungen im Hochdruckbereich hat das DVGW-Zertifikat für Gas- und Trinkwasseranwendungen erhalten

Vysokotlaký potrubní systém HexelOne® umožňující bezvýkopovou pokládku v oblastech s vysokým tlakem obdržel certifikát DVGW pro přepravu pitné vody a plynu.

 

 

Další informace:
 Stáhnout certifikát DVGW HexelOne – pitná voda (ve formátu PDF)
 Stáhnout certifikát DVGW HexelOne – plyn (ve formátu PDF)